#1  
   25.5.2020 ,   13:23
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
Mateřská škola bude otevřena do 10.7. 2020.
Od pondělí 13.7. do pondělí 31.8. bude školka uzavřena.
Provoz bude obnoven 1.9. 2020.
Reagovat  

#2  
   19.5.2020 ,   22:36
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
bylo přidáno do sekce MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Reagovat  

#3  
   2.5.2020 ,   10:24
VYPRACOVANÉ ÚKOLY


Vážení rodiče, vzhledem k situaci se budou ještě Vaše děti učit doma nejméně pět týdnů. 
Abychom zjistili, do jaké míry děti zvládly učivo a jak zadávané úkoly plní, prosíme o předání vypracovaných listů do školy. 


1. možnost - vypracované listy dejte do obálky nebo desek (nebo jinak zabalte), 
označte jménem dítěte a uložte do připravené krabice, která bude před vchodem školy 
v úředních hodinách (pondělí a středa od 13 do 15 hodin). 


2. možnost - v rodičovské sekci nahrajte naskenované vypracované práce pomocí tlačítka "Nahrát úkol".


Znovu upozorňujeme, že práce nebudeme hodnotit. Není nutné mít vypracované úplně všechny úkoly. 


Děkujeme

Reagovat  

#4  
   15.4.2020 ,   23:19
Změna úředních hodin v ZŠ a MŠ Osek

Úřední hodiny jsou od 1.4. stanoveny na pondělí a středu od 13,00 hod do 15,00 hod.
V tuto dobu potvrzujeme žádosti o ošetřovné.
Reagovat  

#5  
   27.8.2019 ,   11:36
PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro Vaše děti opět zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, 
dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny .
Naleznete zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrží všichni žáci v září.
Reagovat  

#6  
   10.11.2016 ,   07:00
Informace o označování alergenů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Osek

Vážení rodiče a strávníci,
od 13.12.2014 nabylo účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká povinnost všech výrobců potravin a všech článků veřejného
stravování při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, 
který obsahuje. Bližší informace a seznam alergenů najdete v záložce JÍDELNA.
Reagovat  

#7  
   2.2.2015 ,   08:09
  UVOLNĚNÍ ZE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ
Plánovanou absenci (např. rodinná dovolená) je třeba nahlásit třídnímu učiteli.  Je vhodné  projednat s ním části učebního 
plánu, na které dítě nebude ve škole, vyzvednout si sešity.
Reagovat