#1  
   6.11.2018 ,   13:11
V pondělí 19. listopadu pojedeme do Prahy do divadla Hybernia  na muzikál Královna Kapeska.
Odjezd autobusu v 7. 45 od školy
Příjezd kolem 13.30 hodin. Svačina a oběd budou odhlášeny, jídlo a pití si děti vezmou z domova.
Vybíráme (divadlo + autobus) 450,- Kč.
Reagovat  

#2  
   6.11.2018 ,   13:08
Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli na veřejnou sbírku fondu SIDUS (podpora nemocných dětí),
kterou jsme v naší základní škole i mateřské škole organizovali. Byla vybrána částka 3 650,00 Kč, kterou jsme 
převedli na účet uvedeného fondu.
Reagovat  

#3  
   26.10.2018 ,   10:29
Opět výskyt vší ve škole - kontrolujte každý den svému dítěti vlasy.
Reagovat  

#4  
   27.8.2018 ,   13:34
PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro Vaše děti opět zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, 
dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny .
Naleznete zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrží všichni žáci v září.
Reagovat  

#5  
   10.11.2016 ,   07:00
Informace o označování alergenů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Osek

Vážení rodiče a strávníci,
od 13.12.2014 nabylo účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká povinnost všech výrobců potravin a všech článků veřejného
stravování při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, 
který obsahuje. Bližší informace a seznam alergenů najdete v záložce JÍDELNA.
Reagovat  

#6  
   2.2.2015 ,   08:09
  UVOLNĚNÍ ZE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ
Plánovanou absenci (např. rodinná dovolená) je třeba nahlásit třídnímu učiteli.  Je vhodné  projednat s ním části učebního 
plánu, na které dítě nebude ve škole, vyzvednout si sešity.
Reagovat