#1  
   30.3.2020 ,   12:22
Vážení rodiče,
již téměř dva týdny Vaše děti nemohou chodit do školy a krizová situace bude zřejmě ještě nějakou dobu trvat. 
Jak jsme již avizovali, budeme našim žákům každý týden posílat úkoly.
Pracovní listy, které pro děti připravujeme (občas jsou to i naskenované stránky z pracovních sešitů a písanek, které jsme 
dětem bohužel při poslední návštěvě školy nerozdali), slouží k tomu, aby si děti probranou látku opakovaly a nezapomínaly 
na to, co se již naučily.
U plnění některých úkolů budou děti určitě potřebovat Vaši pomoc nebo vysvětlení nové látky. Není účelem, aby žáci přinesli 
po skončení karantény perfektně vypracovaná všechna zaslaná cvičení. Když Vaše dítě něčemu nerozumí, pokuste se o vysvětlení. 
Pokud neumí i s Vaší pomocí splnit zadání, cvičení vynechte. Látku dovysvětlíme individuálně po skončení karantény. 
Nemá smysl, aby za žáka vypracoval úkol rodič nebo starší sourozenec.
Doporučujeme listy dávat dětem postupně a střídat předměty, aby měly práci rozdělenou na celý týden. 
Z tohoto důvodu zadáváme práci jednou týdně, abyste viděli, kolik látky by Vaše děti měly za tuto dobu zvládnout. 
Během týdne nebudeme další úkoly přidávat. Není třeba posílat vypracované listy zpět. 
Tato domácí práce nebude v žádném případě známkována. Je žádoucí, aby práce na cvičeních neproběhla najednou, 
ale byla rozdělena během dne na menší dávky. Snažte se dodržet stejný čas, ve kterém se dítě učí. 
Vytvořte mu stálý režim, jako když chodí do školy. Ochotněji pak bude vypínat telefon a tablet. Snažíme se vybírat základní 
učivo z hlavních předmětů. Bez nové písničky, slohových prací a obrázků jara se v této složité době jistě obejdeme.
Někteří z rodičů měli problémy s přihlášením, proto bychom rádi získali zpětnou vazbu, zda se Vám všem podařilo pracovní listy 
vytisknout. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat jednoduchou anketu, kterou prosíme vyplňte v rodičovské sekci. 
Zároveň se dovíme, zda se Vám množství úkolů zdá přiměřené nebo je jich málo, či naopak moc.
Přejeme Vám hodně trpělivosti.

Vaše škola
Reagovat  

#2  
   30.3.2020 ,   12:12
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Informace k zápisu a potřebné formuláře  najdete v sekci Zápis do 1. ročníku.
Reagovat  

#3  
   16.3.2020 ,   12:23
Doporučujeme vysílání ČT - UČÍTELKA. Lze sledovat živě nebo ze záznamu na internetu - www.ceskatelevize.cz.
Reagovat  

#4  
   16.3.2020 ,   11:15
MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OD 17.3. 2020 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.
Informace o obnovení provozu zveřejníme na www.zsosek.com.
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let vydáváme každý pracovní den od 13.00 do 15.00 hodin.

Reagovat  

#5  
   13.3.2020 ,   09:04
Doporučujeme k procvičování učiva tyto stránky: 
www.matika.in 
www.zlatka.in
www.gramar.in
www.onlinecviceni.cz
www.skolakov.eu
Reagovat  

#6  
   12.3.2020 ,   14:12
Vážení rodiče, 
od pondělí 16.3. budeme dětem zadávat úkoly a pracovní listy k vypracování prostřednictvím www.zsosek.com. 
Úkoly budou přidány vždy v pondělí na celý týden. 
Přihlaste se do rodičovské sekce (jako když odhlašujete obědy). Zde klikněte na tlačítko KARANTÉNA, 
vyberte příslušný ročník a předmět, list vytiskněte a nechte dítěti vypracovat. 
Po návratu do školy děti vypracované úkoly odevzdají ve třídě.
V případě problémů s přihlášením kontaktujte školu na e-mailové adrese skola@zsosek.com.

                                                                                                        Vaše škola
Reagovat  

#7  
   11.3.2020 ,   08:15
Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy budeme vystavovat každý pracovní den od 13.00 do 15.00 hodin.
V případě potřeby jakékoliv konzultace volejte řediteli školy na číslo 737 629 239.
Změny sledujte na www.zsosek.com.
Reagovat  

#8  
   11.3.2020 ,   08:20
Vážení rodiče,
v souvislosti se zprávou ministerstva zdravotnictví o uzavření všech škol od středy 11.3.2020 sdělujeme, že ZŠ Osek
včetně školní družiny  bude do odvolání uzavřena. Opatření se zatím netýká MŠ. Sledujte  aktuality na www.zsosek.com, 
kde zveřejníme obnovení provozu. 
Reagovat  

#9  
   28.8.2019 ,   13:15
Vážení rodiče,
pro zvýšení bezpečnosti Vašich dětí byl ve škole nainstalován nový přístupový systém (otevírání  vstupních dveří pomocí čipu).
 V době provozu bude budova školy přístupná pouze pomocí čipu. Čipy budou vydávány oproti vratné záloze.
 Školní děti - 1 čip pro dítě (100,-Kč) + 1 čip pro rodiče (100,-Kč).  Školkové děti - možnost dvou čipů do rodiny (2x 100,-Kč).
Případné vydání třetího čipu do rodiny je možné (100,-Kč). V případě ztráty je nutné toto nahlásit a uhradit nový. 
Ztracený čip bude deaktivován. 
SYSTÉM BUDE SPUŠTĚN 9. ZÁŘÍ.
Žádáme všechny o pochopení naší snahy zabránit cizím osobám ve vstupu do budovy a prosíme o zodpovědné chování
při používání čipů (nepouštět do školy jiné osoby).

                                                                                                              Vaše škola
Reagovat  

#10  
   27.8.2019 ,   11:36
PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro Vaše děti opět zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, 
dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny .
Naleznete zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrží všichni žáci v září.
Reagovat  

#11  
   10.11.2016 ,   07:00
Informace o označování alergenů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Osek

Vážení rodiče a strávníci,
od 13.12.2014 nabylo účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká povinnost všech výrobců potravin a všech článků veřejného
stravování při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, 
který obsahuje. Bližší informace a seznam alergenů najdete v záložce JÍDELNA.
Reagovat  

#12  
   2.2.2015 ,   08:09
  UVOLNĚNÍ ZE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ
Plánovanou absenci (např. rodinná dovolená) je třeba nahlásit třídnímu učiteli.  Je vhodné  projednat s ním části učebního 
plánu, na které dítě nebude ve škole, vyzvednout si sešity.
Reagovat