#1  
   29.1.2020 ,   10:10
31.1. jsou jednodenní pololetní prázdniny. Družina není v provozu.
10.2. - 14.2 jsou jarní prázdniny. Družina není v provozu.
Reagovat  

#2  
   28.8.2019 ,   13:15
Vážení rodiče,
pro zvýšení bezpečnosti Vašich dětí byl ve škole nainstalován nový přístupový systém (otevírání  vstupních dveří pomocí čipu).
 V době provozu bude budova školy přístupná pouze pomocí čipu. Čipy budou vydávány oproti vratné záloze.
 Školní děti - 1 čip pro dítě (100,-Kč) + 1 čip pro rodiče (100,-Kč).  Školkové děti - možnost dvou čipů do rodiny (2x 100,-Kč).
Případné vydání třetího čipu do rodiny je možné (100,-Kč). V případě ztráty je nutné toto nahlásit a uhradit nový. 
Ztracený čip bude deaktivován. 
SYSTÉM BUDE SPUŠTĚN 9. ZÁŘÍ.
Žádáme všechny o pochopení naší snahy zabránit cizím osobám ve vstupu do budovy a prosíme o zodpovědné chování
při používání čipů (nepouštět do školy jiné osoby).

                                                                                                              Vaše škola
Reagovat  

#3  
   27.8.2019 ,   11:36
PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro Vaše děti opět zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, 
dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny .
Naleznete zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrží všichni žáci v září.
Reagovat  

#4  
   10.11.2016 ,   07:00
Informace o označování alergenů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Osek

Vážení rodiče a strávníci,
od 13.12.2014 nabylo účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká povinnost všech výrobců potravin a všech článků veřejného
stravování při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, 
který obsahuje. Bližší informace a seznam alergenů najdete v záložce JÍDELNA.
Reagovat  

#5  
   2.2.2015 ,   08:09
  UVOLNĚNÍ ZE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ
Plánovanou absenci (např. rodinná dovolená) je třeba nahlásit třídnímu učiteli.  Je vhodné  projednat s ním části učebního 
plánu, na které dítě nebude ve škole, vyzvednout si sešity.
Reagovat