#1  
   4.12.2018 ,   13:52
V sobotu 15.12. 2018 od 16,00 hod. se žáci naší školy a školky zúčastní  tradičního předvánočního  zpívání
na návsi u kapličky v Oseku. Učitelé ve spolupráci s radou školy připravují prodej vánočních dobrot. Výtěžek bude věnován nadaci
"Dobrý anděl." V 16,30 vystoupí hudební seskupení "Macechy". Přijďte si zazpívat a podpořit dobrou věc.
Reagovat  

#2  
   6.11.2018 ,   13:08
Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli na veřejnou sbírku fondu SIDUS (podpora nemocných dětí),
kterou jsme v naší základní škole i mateřské škole organizovali. Byla vybrána částka 3 650,00 Kč, kterou jsme 
převedli na účet uvedeného fondu.
Reagovat  

#3  
   27.8.2018 ,   13:34
PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro Vaše děti opět zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, 
dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny .
Naleznete zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrží všichni žáci v září.
Reagovat  

#4  
   10.11.2016 ,   07:00
Informace o označování alergenů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Osek

Vážení rodiče a strávníci,
od 13.12.2014 nabylo účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká povinnost všech výrobců potravin a všech článků veřejného
stravování při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, 
který obsahuje. Bližší informace a seznam alergenů najdete v záložce JÍDELNA.
Reagovat  

#5  
   2.2.2015 ,   08:09
  UVOLNĚNÍ ZE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ
Plánovanou absenci (např. rodinná dovolená) je třeba nahlásit třídnímu učiteli.  Je vhodné  projednat s ním části učebního 
plánu, na které dítě nebude ve škole, vyzvednout si sešity.
Reagovat