Aktuality Aktuality
#1  
   29.6.2018 ,   10:15
Do galerie jsme přidali fotky ze Smetanky.
Reagovat  

#2  
   12.9.2016 ,   11:24
PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro Vaše děti opět zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, 
dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny .
Naleznete zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje pro 2.- 5.r. platí nadále, žáci 1. ročníku je budou mít uvedeny v notýsku.
Reagovat  

#3  
   10.11.2016 ,   07:00
Informace o označování alergenů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Osek

Vážení rodiče a strávníci,
od 13.12.2014 nabylo účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká povinnost všech výrobců potravin a všech článků veřejného
stravování při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, 
který obsahuje. Bližší informace a seznam alergenů najdete v záložce JÍDELNA.
Reagovat  

#4  
   29.8.2017 ,   10:19
Od  roku 2014 je škola zapojena do mezinárodního programu Les ve škole. 
Jeho cílem je přiblížit žákům prostředí lesa a vzbudit v nich zájem získávat nové poznatky o tomto prostředí, naučit se 
chránit životní prostředí a pečovat o zeleň ve svém okolí. V letošním roce žáci 3. ročníku odhalují tajemství vody v lese. 
Pokud do konce školního roku splní žáci zadaná kritéria, získají certifikát "Lesní třída". 
Více informací o programu viz www.terezanet.cz.
Reagovat  

#5  
   2.2.2015 ,   08:09
  UVOLNĚNÍ ZE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ
Plánovanou absenci (např. rodinná dovolená) je třeba nahlásit třídnímu učiteli.  Je vhodné  projednat s ním části učebního 
plánu, na které dítě nebude ve škole, vyzvednout si sešity.
Reagovat