Přejeme všem rodičům,
žákům a příznivcům naší školy
pěkné Vánoce a úspěšný rok 2019.